Her Halter Huset

Typiske skader - og hvad du gør ved dem

Error message

Notice: Undefined index: extension in require() (line 207 of /customers/2/6/8/herhalterhuset.dk/httpd.www/includes/filetransfer/sftp.inc).

Tæring af jernrør

Utætte vandrør er en af de skader, der giver akutte og alvorlige følgevirkninger. En skade med et utæt vandrør opstår typisk, fordi et vandrør (jern) er gennemtæret.
Vandforsyningen til vores huse sker via vandledninger eller -rør af plast eller metal.
Hovedledningen, der fører fra vejen og ind til huset, er i dag oftest udført i plast, mens ældre hovedledninger ligger som jernrør.
Inde i huset føres vandet rundt til armaturerne via plastrør (pexrør) eller metalrør i jern, kobber eller messing. Derudover indgår diverse samlinger og fittings.
Vandrør må føres som skjulte installationer, men alle samlinger skal udføres synligt. Så opdager man hurtigt, hvis der opstår en lækage, og det er nemmere at reparere installationerne.
Mange ældre vandinstallationer ligger imidlertid skjult under gulve og i lofter. Det kan derfor tage noget tid at opdage en lækage, der således kan nå at give betydelige skader før den bliver opdaget.

Tegn og virkning

Galvanisk tæring af vandrør sker indefra og konstateres reelt først, når røret er gennemtæret.
Tæring kan typisk opstå i forbindelse med, at der bliver bygget om på husets vandinstallation. F.eks. ændres et rørforløb, eller der
bliver opsat en ny vandhane. Problemet opstår, hvis der bliver sat et stykke kobberrør eller en messingfitting ind i en jernrørsinstallation, og hvis der i vandløbsretningen sidder et jernrør efter det indsatte kobber- eller messingmateriale.
Tæring sker som følge af en spændingsforskel mellem ædel metal (kobber og messing) og ikke-ædelt metal (jern). Kobber og messing afgiver ioner, som transporteres med det iltede brugsvand og går i forbindelse med jern. Systemet kommer herved til at virke som et batteri, hvor resultatet er, at jernet ”henfalder” eller tærer. Efter ca. et år eller mere er der stor risiko for, at jernrøret er gennemtæret.

Løsning

Står man med et akut problem med gennemtærede vandrør, skal vandet lukkes af med det samme. Vandrøret skal skiftes, og følgeskaderne repareres.
Grundlæggende blander man ikke metaller sammen, når man har med brugsvand at gøre. Dette kan dog i visse tilfælde være vanskeligt at undgå.
Er man nødt til at indbygge et stykke ”fremmed” metal, skal det mest ædle metal komme til sidst. Herved undgår man i langt de fleste tilfælde, at der opstår problemer.

I nogle tilfælde ses det dog, at ioner kan ”vandre” tilbage i røret pga. turbulens i vandet, og som følge heraf opstår tæring.
Hvis det ikke er muligt at udskifte rør eller lignende, er den sidste mulighed, at indbygge en ”ionfælde”.
Arbejdet med vandinstallationer skal med få undtagelser udføres af en autoriseret VVS-installatør.
Det er lovligt selv at foretage simple udskiftninger, herunder udskiftning af pakninger og armaturer. Betingelsen er, at man overholder gældende regler, herunder skal materialerne være VA-godkendte og man må ikke ændre på selve installationen.

WAI_LIAN_CONTENT_1