Her Halter Huset

Typiske skader - og hvad du gør ved dem

Error message

Notice: Undefined index: extension in require() (line 207 of /customers/2/6/8/herhalterhuset.dk/httpd.www/includes/filetransfer/sftp.inc).

Fejl på el-installationer

Fejl og skader på el-installationer kan få store konsekvenser i form af brand og personskade.
Mange fejl og skader skyldes nedslidte installationer, forkert udførte el-installationer eller overbelastning.
Mange af de ældre ejendomme har stadig de oprindelige el-installationer med stofledninger i stålrør og uden sikkerhedsrelæ. Installationerne er ofte nedslidte og underdimensionerede i forhold til nutidens krav til husholdningsmaskiner etc.
En stor undersøgelse foretaget af Elektricitetsrådet i 2003 viste, at 8 ud af 10 boliger har skjulte fejl i deres el-installationer. Mange af disse fejl er så alvorlige at de kan starte en brand.

Tegn og virkning

De typiske tegn på fejlbehæftede el-installationer er:

 • Misfarvede og/eller varme stikkontakter/udtag, stik eller ledninger, er tegn på overbelastning.
 • Varme sikringer og sikringer der brænder over kort tid efter udskiftning, er også tegn på overbelastning.
 • Elektriske stød ved berøring af el-apparater, kontakter, stik og ledninger m.v., som skyldes skader på isoleringen.
 • Hyppige udfald af HFI/HPFI-relæ, skyldes gerne overgang eller kortslutning et eller andet sted i installationerne.

Overbelastning opstår, når der f.eks. er for mange el-apparater tilkoblet samme sikringsgruppe. Overbelastning kan også opstå, når der benyttes enkelte apparater med for stort strømforbrug.

Løsning

Ved tegn på overbelastning (varme og misfarvede ledninger, kontakter, sikringer m.v.) kan løsningen være:

 • At tilpasse antallet af apparater og deres strømforbrug til den aktuelle installation.
 • At tilpasse/udvide installationen så den passer til husstandens faktiske behov, fx flere sikringsgrupper i sikringstavlen.
 • At sikre tilstrækkelig antal stikkontakter. I dag er der krav om én stikkontakt for hver påbegyndt 4 m2.,

Defekte og fejlbehæftede installationer skal udskiftes eller repareres hurtigst muligt. Det kan være:

 • Løse ledningsender
 • Manglende dæksler
 • Løsthængende kabler og samlinger
 • Defekte stik og kontakter.

Er man det mindste i tvivl om sin el-installations tilstand, anbefales det at få foretaget en såkaldt elsikkerhedstest. Testen udføres af en autoriseret el-installatør. Her afdækkes eventuelle fejl, samt om installationen er intakt og udført korrekt.
Inden man selv kaster sig ud i reparationer og udskiftninger af sine el-installationer, skal man sætte sig ind i reglerne for, hvad man selv må foretage sig – og hvordan, eller om det kræver en el-installatør.

El-installatørens område er:

 • Alt omkring udførelse af nye eller udvidelse af eksisterende faste installationer, herunder etablere nye stikkontakter, afbrydere eller udtag.
 • Udførelse af arbejde på el-tavle, HPFI- eller HFI-afbryder.
 • Udskiftning af udendørs materiel eller materiel hvor spændingen er mere end 250 volt.
 • Opsætning af halogenlamper, hvis transformer, lamper og ledninger er købt hver for sig.

Man må selv:

 • Udskifte indendørs, eksisterende afbrydere og kontakter uden jord med spænding op til 250 volt – ved kontakter med jord skal installationen være beskyttet med et HFI- eller HPFI-relæ.
 • Udskifte eller montere stikpropper og ledningsafbrydere.
 • Sætte lamper op, udskifte fatninger og ledninger til el-apparater etc.

Check de nærmere regler, for hvad du selv må udføre, hos Sikkerhedsstyrelsen.

WAI_LIAN_CONTENT_1