Her Halter Huset

Typiske skader - og hvad du gør ved dem

Error message

Notice: Undefined index: extension in require() (line 207 of /customers/2/6/8/herhalterhuset.dk/httpd.www/includes/filetransfer/sftp.inc).

Utætte tagrender og nedløb

Vedligehold tagrender og tagnedløb

Velfungerende tagrender og nedløb har stor betydning for husets levetid. Regnvandet skal bringes effektivt fra tag til brønd, ellers vil tilstødende bygningsdele hurtigt tage skade. Derfor skal tagrender og nedløb være korrekt udført og være løbende vedligeholdt, for at være i stand til at lede de mange kubikmeter vand væk, som rammer et almindeligt tag hvert år.

Tegn og virkning

En utæt tagrende giver problemer

En længerevarende påvirkning af vand fra tagrende eller nedløb på tagkonstruktion, facader, sokler og fundamenter medfører skader.
Skaderne er typisk enten frostrelaterede skader eller skader som følge af råd og svamp.

Omfanget af skaderne hænger sammen med: Tidsfaktor – Sted – Konstruktion – Vandmængde.
Utætte tagrender og nedløb kan resultere i alt lige fra udskiftning af et udhængsbræt til at hele huset bør nedrives.
Problemer med tagrender og nedløb kan der være mange årsager til - nogle af de typiske er følgende:

 • At tagrenden sidder for lavt i forhold til tagbelægningen, hvorved regnvandet løber ud over tagrenden.
 • At tagrenden har for lille dimension og dermed ikke kunne lede tilstrækkeligt vand væk når det regner kraftigt.
 • At tagrenden er udført med bagfald så regnvandet ledes helt eller delvist væk fra nedløbet.
 • At der er hul eller en revne i tagrenden eller nedløbet, enten som følge af slitage, frostskade eller mekanisk påvirkning.
 • At tagrenden eller nedløbet er fyldt med blade, jord eller evt.andre genstande, der spærrer vandet vejen.
 • At tagrenden eller nedløbet mangler helt eller delvist.
 • At overgangen mellem tagrende og nedløb er tilstoppet, og tagrenden løber over.
 • At overgangen mellem nedløb og brønd er utilstrækkelig eller defekt.

Løsning

Tagrender skal efterses

Kontroller om tagrende og nedløb har den rette størrelse/dimension.
At der er korrekt afstand mellem nedløb og korrekt fald uden lunker og bagfald.
Tagrender og nedløb bør efterses mindst en gang om året. Det indebærer:

 • Eftersyn for utætheder og revner i render og nedløb.
 • Eftersyn for bagfald.
 • Tømning og rensning af render og nedløb.

Tagrender skal altid være klar til at kunne klare selv de store regnskyl, og de kan komme både sommer og vinter. Sørg altid for at tagrender og nedløb er rene og tætte, så regnvandet ledes uhindret fra rende til brønd.

WAI_LIAN_CONTENT_1