Her Halter Huset

Typiske skader - og hvad du gør ved dem

Error message

Notice: Undefined index: extension in require() (line 207 of /customers/2/6/8/herhalterhuset.dk/httpd.www/includes/filetransfer/sftp.inc).

Skader på skorstene

En kold skorsten er særlig udsat

Det er meget almindeligt at se skader på husets skorsten, da det er den bygningsdel, som er mest udsat for regn, sol, vind og frost.
Ofte forstærkes skaderne på en skorsten ved, at skorstenen konstant står kold. En kold skorsten er en skorsten, der ikke benyttes, eller hvor udskiftning til nyt oliefyr har medført en mere effektiv varmeudnyttelse.
De nye oliefyr udnytter varmen i røgen, således at der ikke længere er varme tilbage til at opvarme skorstenen eller den øverste ”skorstenspibe”. Når skorstenspiben konstant står kold, og samtidigt er den bygningsdel, som er mest udsat,  for vejr og vind, vil der opstå fugtskader, som ikke opstår i en ”varm” skorsten.
Derudover ses der også typisk skader på skorstenspiber med tv-antenner eller paraboler fastmonteret.

Tegn og virkning

Skorsten med løse fuger eller revner i pudsen

På en skorsten i blank mursten er de typiske skader løse og manglende fuger eller løse og til tider også manglende og defekte mursten.
På en pudset skorsten er de typiske skader revner eller afskalling af puds og maling i varierende grad.

I forbindelse med kraftig vind eller storm kan tv-antenner og paraboler, der fastgøres med wire omkring skorstenen, medføre betydelige skader i form af revner og knækkede sten.

Løsning

Reparation af en muret skorsten

Udbedring af skader på en muret skorsten kan omfatte reparation af fuger og revner, udskiftning af defekte sten eller måske nedtagning og opmuring af skorstenspiben. Skaderne vil muligvis komme igen inden for en årrække, hvorefter man må ”på den igen”.

En muret skorsten er ofte en vigtig del af husets arkitektur og bør tilstræbes bevaret, også selv om den ikke længere er i brug. Hvis man vælger at fjerne en overflødiggjort skorstenen helt, er det underordnet om den fjernes ned gennem hele huset, eller om blot skorstendspiben fjernes.
Inden en skorsten eventuelt fjernes, skal det sikres huset ikke er omfattet af bevaringsbestemmelser. Tag en arkitekt med på råd om hvilken løsning, der er bedst for dit hus.
Undlad at fastgøre tv-antenner eller paraboler til skorstenen. Herved begrænser man belastningen af skorstenen og undgår vred og træk.

WAI_LIAN_CONTENT_1