Her Halter Huset

Typiske skader - og hvad du gør ved dem

Error message

Notice: Undefined index: extension in require() (line 207 of /customers/2/6/8/herhalterhuset.dk/httpd.www/includes/filetransfer/sftp.inc).

Nedslidte bølgeeternittage

Tagplader i eternit uden asbest har kortere levetid

Nedslidte tage medfører utætheder med indtrængning af vand, og hvad deraf følger af skader på lofter, gulve m.v.
Alle materialer har en begrænset levetid, hvorefter de er nedslidte. Derfor skal alle husets dele udskiftes på et tidspunkt. Tidspunktet for udskiftning er meget afhængigt af, hvordan og hvilke materialer samt hvilken kvalitet der har været anvendt.
Holbarheden af bølgeeternittag afhænger af, om det er tagplader med eller uden asbest.
De gamle tagplader med asbest, som blev produceret frem til slutningen af 1984, har en levetid på mellem 40 og 50 år. Af miljøhensyn var der herefter krav om at fjerne asbest fra cementfiberprodukterne.
De første bølgeeternitplader der blev produceret uden asbest, blev produceret i perioden 1984 til 1988. De var imidlertid af en så ringe kvalitet, at de blev udskiftet frem til 1996. Herefter fik producenterne styr på produktionen og garanterer i dag at tagplader i bølgeeternit har en levetid på 15 år.

Til sammenligning garanteres tagpap en holdbarhed på 15 år, mens en god, uglaseret tagsten af tegl kan holde 50-70 år, og en glaserede tegltagsten kan holde mellem 80-100 år. Se i øvrigt tabellen på næste side.

Levetiden afhænger i øvrigt også af taghældning (høj rejsning - lang levetid), orientering (høj fugtighed mod nord øger nedbrydning) og omgivelser/miljø.

Tegn og virkning

Gamle tagplader i eternit mister elasticitet

Gamle, asbestholdige bølgeeternittagplader mister med årene deres elasticitet. Tagpladerne bliver sprøde og skrøbelige og kan ikke optage de små bevægelser, der kommer i tagfladen fra sol og vind.
Tagpladerne revner, og typisk ses skaden som fine langsgående revner i bølgernes top og bund.
Undersøgelser viser, at eventuel mos på taget ikke har indflydelse på tagbelægningens levetid.

Nye bølgeeternittagplader, produceret efter 1984/1996, har typisk et problem med afskallinger i overfladen.
Når tagpladens tætte overflade er blevet brudt, vil tagpladens kerne blive opfugtet og i løbet af få sæsoner blive nedbrudt af frost og vand.

Løsning

Udskiftning af eternittag

Et bølgeeternittag med revner eller afskallinger bør udskiftes i løbet af kort tid.
Skal bølgeeternittaget udskiftes, er der følgende muligheder for udskiftning (gælder for tage med en hældning på mellem 14º og 25º):

 • Nye bølgeeternitplader
 • Tagpap
 • Ståltag (Decra).

Ved udskiftning af tagbelægning
skal man være opmærksom på:

 • At selve tagkonstruktionen kan bære den nye tagbelægning.
 • At udskiftningen medfører krav om, at gældende energikrav overholdes, såfremt energiforbedringen er økonomisk rentabel.

Et alternativ til udskiftning er at male bølgeeternitpladerne. Denne løsning bør dog kun anvendes, såfremt det alene er tagets overflade
der er slidt. Ved revner og væsentlige afskallinger er udskiftning den eneste rigtige løsning.

Levetid (garantiperiode iht. producent) og materialepris (2006 niveau) for forskellige typer ”let” tagbeklædning og taghældning mellem 14º og 25º.

Nye bølgeeternitplader

 • levetid: 15 år
 • materialepris: 200 kr./m2
 • pris/år: 3,30 kr./m2

Tagpap

 • levetid: 15 år
 • materialepris: 330 kr./m2
 • pris/år: 22,00 kr./m2

Ståltag (Decra)

 • levetid: 30 år
 • materialepris: 220 kr./m2
 • pris/år: 7,33 kr./m2
WAI_LIAN_CONTENT_1