Her Halter Huset

Typiske skader - og hvad du gør ved dem

Error message

Notice: Undefined index: extension in require() (line 207 of /customers/2/6/8/herhalterhuset.dk/httpd.www/includes/filetransfer/sftp.inc).

Nedfalden understrygning

Tegltag med understrygning

Taget er husets mest udsatte overflade.
Taget skal kunne modstå naturens påvirkninger fra vind, sol, frost, varme og ikke mindst vand.
Nedfalden understrygning er relevant at være opmærksom på i forbindelse med ældre tage med tagsten.
Tagsten på ældre tage er tætnet indefra med mørtel (understrygning). Tagbelægningen er herved én sammenhængende, tæt flade udadtil.
Samtidig vil fugt, som eventuelt forekommer i loftsrummet, langsomt kunne trænge ud gennem den diffusionsåbne mørtel.
I dag lægges tagsten med et undertag, så vand, som evt. måtte trænge gennem tagstenenes samlinger, bliver opfanget og ledt ned i tagrenden.
Undertag udføres både som diffusionsåbent og diffusionstæt.

Tegn og virkning

Understrygning skal vedligeholdes

Tagsten med understrygning kræver løbende vedligeholdelse for at sikre et tæt tag.
Understrygningens mørtel mister med årene sin elasticitet. Blæsten giver bevægelser i tagfladen, som kan få understrygningen til at revne.
Med tiden vil understrygningen falde ned i klumper. Når dette sker, er tagfladen hverken tæt eller sammenhængende, og hver enkelt tagsten bliver ’løs’.
Med løse tagsten vil fygesne kunne trænge ind. Samtidigt, vil vinden få nemmere ved at få fat i den enkelte tagsten og som følge heraf kunne medføre større skader.

Løsning

Understrygning eller undertag

Den bedste løsning er at etablere et undertag under tagstenene. Der kan dog ikke umiddelbart lægges undertag under et gammelt, understrøget tegltag. Et undertag skal lægges, før der lægges tagsten.
Løsningen kan derfor være at nedtage alle de gamle teglsten, fjerne de gamle lægter, rette taget op, lægge undertag ud, montere afstandslister, lægge nye lægter og til sidst lægge de gamle (eller nye) teglsten på igen.

Udbedring af nedfalden understrygning kræver ro og besindighed og udføres bedst forår eller efterår:

  • Først fjernes gammel løs og revnet understrygning.
  • Derefter forvandes de områder, som skal fuges.
  • Til sidst foretages den egentlige fugning. Det er vigtigt at bruge den rigtige mørtel: Hydraulisk kalkmørtel KKh 2:1:9. Tilsæt 5 liter fæhår pr. 100 liter mørtel. Fæhårene tilsættes for at give mørtlen sejhed og bindekraft.

Et understrøget tag skal ses efter hvert år, og understrygningen skal gås efter ca. hvert femte år. Pas på ikke at beskadige isoleringen, under arbejdet med understrygningen.
Hvis tagfladen er fuget udefra (forskellet eller overstrøget), sker arbejdet på lignende vis, blot udefra.

WAI_LIAN_CONTENT_1