Her Halter Huset

Typiske skader - og hvad du gør ved dem

Error message

Notice: Undefined index: extension in require() (line 207 of /customers/2/6/8/herhalterhuset.dk/httpd.www/includes/filetransfer/sftp.inc).

Mangelfuld ventilation af tage

Tagventilation er vigtig

Ventilation er nødvendig for at lede fugt ud af vores huse.
Mangelfuld ventilation af taget kan resultere i indelukket fugt – og indelukket fugt kan resultere i råd og svamp i tagkonstruktionen.
Problemer med fugt i tagkonstruktionen opdages sjældent før skaden er betydelig. Derfor er det særlig vigtigt at sikre ventilation af vores tage, på en sådan måde at tagkonstruktionen kan få luft - også på undersiden.

Tegn og virkning

Fejlkonstruktion og efterisolering er synderne

Dampspærrer og tætningslister skal hindre varm og fugtig indeluft i at trænge op i husets tagkonstruktion.
Når det alligevel sker gang på gang trænger indeluften ind via loftlemme, rørgennemføringer, lampeudtag og lignende.
Resultatet er, at den varme og fugtige indeluft nedkøles i de kolde loftsrum, skunkrum og i selve tagkonstruktionen.
Den varme og fugtige luft vil herefter kondensere. Hvis fugten ikke ledes ud af tagkonstruktionen, vil fugten opfugte spær m.v. og efterfølgende medføre råd og svamp.

Manglende ventilation af tagkonstruktioner skyldes som regel:

  • At isoleringen er lagt helt ud til undertag/tagbeklædning, så der er spærret for udluftning mellem undertag og isolering. Fejlkonstruktionen kan enten være sket ved husets opførelse eller i forbindelse med efterisolering.
  • At undertaget med årene er kommet til at hænge, så luftspalten mellem undertag og isolering er reduceret eller spærret.
  • At husets udhæng er udført uden luftspalte.

Løsning

Tagudluftning tilpasses tagkonstruktionen

Diffusionstæt undertag skal forsynes med 50 mm luft mellem isolering og undertag.
Diffusionsåbent undertag kan lægges direkte ovenpå isoleringen.

Betingelsen er:

  • At der er udluftning mellem tagbeklædning og undertag.
  • At der er en korrekt, udført diffusionstæt konstruktion dvs. der er udlagt en helt tæt dampspærre på isoleringens varme side.
  • Langs tagkant skal der generelt altid være en spalte på 2 cm for at sikre tilstrækkelig ventilation af tagkonstruktionen.

Diffusionstæt undertag der hænger, kan med forsigtighed forsynes med en lægte eller lignende mellem isolering og undertag Isolering, der er lagt for tæt på det diffusionstætte undertag i overgangen mellem det skrå tag og den plane loftsisolering kan udbedres.
Udbedringen består i at etablere den fornødne ventilationsspalte på 50 mm ved at skære en trekant af det yderste isoleringsbatt.
Udhæng, der er udført uden ventilationsspalte,skal sikres med 2 cm spalte, f.eks. i overgangen mellem stern- og udhængsbrædder.
For at undgå indtrængende dyr og insekter bør spalten sikres med et ”insektgitter”.

Diffusionstæt undertag, der generelt ligger ned på isoleringen, udbedres ved at tage tagbelægningen af og lægge nyt undertag. Undertaget udføres enten diffusions-tæt eller diffusions-åben, alt efter hvilken løsning tagkonstruktionen tillader.

WAI_LIAN_CONTENT_1