Her Halter Huset

Typiske skader - og hvad du gør ved dem

Error message

Notice: Undefined index: extension in require() (line 207 of /customers/2/6/8/herhalterhuset.dk/httpd.www/includes/filetransfer/sftp.inc).

Løbesod

Løbesod på skorsten

Løbesod kan være en kedelig følgevirkning af at fyre i brændeovn.
Løbesod ses derimod sjældent i forbindelse med en åben pejs, hvor røggasserne har en væsentlig højere temperatur og hastighed end røggasserne fra en brændeovn.
Løbesod er en klæbrig masse, der kan trænge gennem skorstenen og give mørke skjolder på ydersiden.
Løbesod giver derudover en gennemtrængende sur lugt, der kan sætte sit præg på hele huset.
Løbesod ses oftest i ældre huse med gamle skorstene.

Tegn og virkning

Løbesod er tjærestoffer

Løbesod er kondenserede tjærestoffer fra røggas. I en uisoleret skorsten afkøles og fortættes røggassen på vej op gennem skorstensløbet.
Røgens tjærestoffer kondenserer på skorstenens inderside, og løbesoden opsuges af mursten og fuger. Med tiden trænger løbesoden ud gennem skorstenens yderside. Løbesoden ses som mørke skjolder, der kan variere fra sort til lysebrun.

Problemet er størst, hvor skorstenen er koldest, hvilket typisk er i loftsrum og den udvendige skorstenspibe.
I svære tilfælde kan løbesod også ses længere nede i huset, i stuen eller i kælderen.
Tjærestofferne er uforbrændte stoffer, der dannes når træet er for vådt, eller ikke får tilstrækkelig ilt under forbrændingen. Træet bør maksimalt have en relativ fugtighed på 15-20%. Derudover må der ikke lukkes for meget ned for lufttilførslen.
Skorstenens kolde overflade skyldes, at gamle skorstene er uisolerede, og at skorstensvangen typisk kun består af en halv mursten.

Løbesod er typisk et vinterproblem. Vinteren er årstiden, hvor der fyres, og hvor skorstensløbet bliver nedkølet af lave temperaturer.

Løsning

Undgå løbesod

Løbesod, der er trængt gennem hele skorstensvangen, lader sig ikke bare vaske væk, der skal drastiske midler til.
Hvis man vil fjerne løbesoden helt, er man nødt til at fjerne skorstenen.

En mindre drastisk løsning er at fjerne de synlige følgevirkninger fra løbesoden. Dette gør man ved at fjerne puds og maling, hvor der er tegn på udtrædning af løbesod.
Derudover skal man fjerne puds og maling inden for en halv meters afstand fra de synlige tegn på løbesod.
Endelig skal mørtelfugerne mellem murstenene udkradses til en dybde af 2 cm.
Derefter skal fuger og flade pudses op med en speciel mørtel, der hindrer soden i at trænge igennem.
Der anvendes specialprodukter, f.eks. fra firmaet Vandex eller LIP. Det tilrådes at følge producentens anvisninger nøje for at være sikker på at det ønskede resultat opnås.

Hvis man vil fjerne årsagen til, at der dannes løbesod, skal skorstenen isoleres. Med en isoleret skorsten vil tjærestofferne i røggasserne ikke i samme grad kunne kondensere og vil istedet trænge ud gennem skorstenen.
Skorstenen kan isoleres ved at nedsænke eller støbe en isolerende kerne inden i den gamle skorsten.
Det er også muligt at sænke en stålforing ned i skorstenen. Der findes flere produkter på markedet. For at få den løsning, der passer bedst, anbefales det at rådføre sig med den lokale skorstensfejermester.

Skal man bruge den gamle skorsten til en ny effektiv brændeovn eller kedel, stiller det krav til at skorstenen er isoleret. Øget effektivitet forudsætter, at røggastemperaturen fra fyret eller brændeovnen sænkes. Derfor er det afgørende at røgen op gennem skorstenen mister så lidt varme som muligt. Røggastemperaturen må ikke komme under 50 grader, som er grænsen, hvor tjærestofferne kondenserer.
Endelig er det vigtigt at man anvender tørt brænde i sit fyr eller sin brændeovn. Brænde bør maksimalt have en relativ fugtighed på 15-20%.

WAI_LIAN_CONTENT_1