Her Halter Huset

Typiske skader - og hvad du gør ved dem

Error message

Notice: Undefined index: extension in require() (line 207 of /customers/2/6/8/herhalterhuset.dk/httpd.www/includes/filetransfer/sftp.inc).

Om Her Halter Huset

At være husejer giver mange glæder. Men vores huse har, som meget andet, en begrænset levetid, før de går i forfald. Det kan være en udfordring at overskue, hvordan man løbende vedligeholder sit hus, og hvor man særligt skal være opmærksom. Men med kendskab til de grundlæggende principper, er det forholdsvis nemt at få et overblik over husets tilstand.

Idéen til Her Halter Huset fik jeg, fordi jeg gang på gang er stødt på de samme fejl og mangler i de mange huse, jeg gennem årene har gennemgået.
Med bogen ønsker jeg at videregive mine erfaringer og råd og har på denne baggrund udvalgt 30 typiske fejl og mangler, fra kælder til kvist.

Husets tilstand afhænger af alder, byggematerialer, byggemetode, påvirkninger af vejr, vind og anvendelse samt af den løbende vedligeholdelse og renovering - eller mangel på samme.

I langt de fleste familier udgør udgifterne til huset den største post i husholdningsregnskabet. Derudover har vores huse på intet tidspunkt udgjort en større værdi end i dag. Set i det lys er det vigtigere end nogen sinde før at vedligeholde og pleje sit hus og dets tilstand. Løbende vedligeholdelse har derudover stor betydning for at sikre indeklimaet og undgå påvirkninger af helbredet i form af astma, allergi osv. De penge, man betaler for at holde sit hus i god stand, er godt investeret; eller sagt på en anden måde: ”Det er dyrt at lade stå til!”

Her Halter Huset giver en gennemgang af de 30 mest almindeligt forekommende problemer, tegn og virkninger samt løsninger på, hvordan du kommer videre. Bogens anvisninger giver dig et overblik over, hvor du som husejer som minimum bør være opmærksom på dit hus’ vedligeholdelsestilstand, og hvad du evt. selv kan gøre eller få fagfolk til at gøre for dit hus.

Bogen er langt fra en udtømmende gennemgang af husets fejl og mangler. Derudover er det nærmest umuligt at kende alle detaljer og sammenhænge omkring samtlige husets konstruktioner. Tag derfor en fagmand – arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør eller udførende håndværker – med på råd, hvis du er det mindste i tvivl.

Jeg håber, vi med Her Halter Huset kan bringe forståelse for de punkter, hvor vores huse ”halter”, og herigennem bidrage til, at du som husejer bliver mere tryg ved dit eget hus.


Ulrik A. Hovmand
Birkerød, december 2006

WAI_LIAN_CONTENT_1