Her Halter Huset

Typiske skader - og hvad du gør ved dem

Error message

Notice: Undefined index: extension in require() (line 207 of /customers/2/6/8/herhalterhuset.dk/httpd.www/includes/filetransfer/sftp.inc).

Ventilation af krybekælder

En krybekælder er en ventileret konstruktion

En krybekælder er en konstruktion der er mest almindelig i huse fra før 1950. Krybekældre og ventilerede gulvkonstruktioner blev indført for, at give et bedre indeklima, blandt andet af hensyn til komfort og helbred.
Tidligere blev gulvet lagt direkte på den kolde og fugtige jord. Ved at hæve gulvet fra jorden, fik man gulvet fri af den tætte kontakt med jordfugten.

En krybekælder og ventileret gulvkonstruktion er på mange måder en udemærket konstruktion. Har der været mulighed for at isolere gulvet nedefra, vil en konstruktion med krybekælder fuldt leve op til tidens behov og krav. I visse tilfælde hvor gulvet skal ligge noget over eksisterende terræn ses det faktisk at krybekælderen vælges frem for det i dag mere udbredte terrændæk.

Vær dog opmærksom på, at opstigende fugt fra jorden, skal bortventileres, for at sikre at konstruktionen ikke bliver nedbrudt i løbet af få år.
I dag stilles der som følge heraf, en række krav til konstruktion og udformning, herunder krav til placering af ventilationsriste i husets sokkel.

Tegn og virkning

Skimmelsvamp, ægte hussvamp og råd kan opstå ved mangelfuld ventilation

Hvis man ikke sørger for tilstrækkelig ventilation i sin krybekælder, medfører den mangelfunde ventilation, at luftfugtigheden i krybekælderen stiger. Risikoen er at det deraf kommende fugtige miljø, giver problemer med svamp i huset. Fugtigt miljø er grobund for råd og svamp, herunder ægte hussvamp og skimmelsvamp.

Vær opmærksom på at ventilationsriste er afblændet og lukket til i mange huse med krybekælder. Årsagen er typisk, at beboerne har lukket ventilationsristen for at reducere træk og kulde fra det måske uisoleret gulv over deres krybekælder.
Det kan også være, at beboerne har fået etableret en tilbygning til huset. Derudover kan der være udført terrænændring langs facaden. Med ændringer af terrænnet kan kan ventilationsristen i soklen være blevet lukket. Endelig ses ventilationsåbninger også blot at være for små i forhold til de anbefalede retningslinier.

Et tegn på mangelfuld ventilation kan fx være et ustabilt trægulv, hvor der har udviklet sig råd i enden af gulvdragerne. Mangelfuld ventilation af kælder-konstruktionen kan også medføre skimmelsvampe eller endnu værre den ægte hussvamp.

Løsning

Ventiler din krybekælder til det fri

Det er af afgørende betydning at husets krybekælder sikres tilstrækkelige ventilation for at undgå øget risiko for skimmelsvamp og ægte hussvamp. I den forbindelse skal følgende retningslinjer, være opfyldt:

  • Ventiler en krybekælder til det fri.
  • Etabler tilstrækkelig ventilation i forbindelse med gulvkonstruktion af træ. Kravet er 150 cm2 ventilationsåbning pr. pr. 6 meter sokkel.
  • Ventilationskravet kan nedsættes til halvdelen i forbindelse med en gulvkonstruktion af uorganiske materialer.
  • Placer minimum én ventilationsrist i tæt på hvert udadgående hjørne af huset.
  • Placer ventilationsriste i en højde på minimum 100 mm over terræn.
  • Hvis en krybekælder er opdelt med vægge skal der være åbninger i væggene fr at sikre tilstrækkelig ventilation.
  • En krybekælder må ikke være opdelt så der bliver uventilerede arealer i "døde ”hjørner” af krybekælderen.
  • Ventilationsåbningerne skal øges med minimum 50% hvis der er bøjninger i ventilationskanalen.

Brug en sokkelrist tilsvarende en mursten (7 x 22 cm). Denne størrelse svarer netop til 150 cm2. Vær opmærksom på at kravet på 150 cm2 skal svare til ristens frie areal. Det vil sige, at evt. gitre eller lignende skal fratrækkes.

WAI_LIAN_CONTENT_1