Her Halter Huset

Typiske skader - og hvad du gør ved dem

Error message

Notice: Undefined index: extension in require() (line 207 of /customers/2/6/8/herhalterhuset.dk/httpd.www/includes/filetransfer/sftp.inc).

Terrænfald mod huset

Terrænfald kan lede regnvand mod huset

Hvis der er terrænfald mod huset kan det give problemer når regnvand dermed føres ind mod huset. det stiller store krav til udførelsen af et hus, hvis huset konstant påvirkes af regnvand. Vandpåvirkningen har indflydelse på husets stabilitet, indeklima og holdbarhed.
For at undgå negative virkninger, er det vigtigt at lede regnvand væk fra huset.

Tegn og virkning

Omfangsdræn utilstrækkelig ved terrænfald

Når det omkringliggende terræn ligger højere end huset  – f.eks. terrasse, græsplæne eller indkørsel – vil regnvand løbe ind mod huset.
Sokkel og facader kan risikere at gennemvædet og i værste fald blive ledt direkte ind i huset, hvis regnvand ikke ledes væk fra huset.
Særligt udsatte er ældre huse fra før betonen blev udbredt. Her er husenes fundament og kældervægge typisk udført i hårdtbrændte mursten. Herved er der større risiko for fugtgennemtrængning, end for betonfundamenter.

Vær specielt opmærksom på terrænfaldet hvis der er udluftningsriste i højde med terræn. Her risikerer man at regnvand løber direkte ind i krybekælderen.

Selvom der er etableret dræn rundt om huset, er der stadig være risiko for, at få vand til at stå helt ind til facaden. Et dræn vil ikke kunne lede regnvandet væk i samme hastighed som det løber til over terrænnet.

Resultatet af konstant påvirkning af fugt og vand på facade og i kælder er følgende:

  • Stor sandsynlighed for at få skimmel på vægge, råd i vægbeklædninger og svamp i etageadskillelser.
  • Eventuel puds på huset sokkel og murværk, vil blive opfugtet, og efterfølgende frost vil bevirke, at pudsen bliver hul og løs og til sidst vil skalle af.
  • Fugtigt murværket, medfører risiko for, at murværkets mørtelfuger bliver porøse og over tid falder ud.

Løsning

Afløbsrender kan afhjælpe terrænfald

Hvis man vil sikre at regnvandet ledes væk fra huset, skal terrænet langs med huset som hovedregel falde mindst (2 cm pr. meter) i mindst 1 meters afstand fra huset.

Det anbefales at sænke terrænnet, og sikre der er terrænfald væk fra huset.Er det ikke muligt at få det nødvendige fald væk fra huset, foreslås det at etablere en rende, som kan lede vandet væk.

Umiddelbart foreslås to muligheder:

  • Etabler en afløbsrende med et dæksel af galvaniseret stål.
  • Etablere en åben brostensrende eller tilsvarende åben rende.
     
WAI_LIAN_CONTENT_1