Her Halter Huset

Typiske skader - og hvad du gør ved dem

Error message

Notice: Undefined index: extension in require() (line 207 of /customers/2/6/8/herhalterhuset.dk/httpd.www/includes/filetransfer/sftp.inc).

Revnede nedløbsbrønde

Fugtig kælder kan skyldes en revnet nedløbsbrønd

Det kan være svært at se hvis en nedløbsbrønd er revnet, fordi skaden er gemt under jorden. En revnet nedløbsbrønd kan give store problemer med vand i kælderen eller være årsag til fugt i kældervæggene og at din kælder er fugtig.

En betonbrønd og betonrør i jord har ifølge forsikringsselskabernes en levetid på 50 år. Efter de mange år i jorden, er betonen i rør og nedløbsbrønd blevet mør, og der er øge risiko for, at der opstår revner eller kollaps. Rør og nedløbsbrønde i jorden er helt sikkert lige så gamle som huset.

Er der tvivl om nedløbsbrøndens tilstand, kan betonbrønd og nedløbsbrønd blive undersøgt af et specialfirma, som ved hjælp af et lille kamera undersøger installationerne. Alternativtet er at grave nedløbsbrønde og rør fri for at kunne se eventuelle skader.

Tegn og virkning

Undgå fugt og vand i kælderen

Husets nedløbsbrønde står typisk ved et hushjørne hvor de opsamler regnvand fra husets tagnedløb. Hvis maling og puds skaller af på ydervæggen ved et hushjørne, er det et oplagt tegn på, at en nedløbsbrønd kan være revnet.
Indvendigt er tegn som indtrængende vand i kælderen eller fugtige og mørke felter på kælderydervæggen, spor på at der er problemer med en revnet betonbrønd.
Når det er regnvejr, vil problemet forstærkes, idet der trænger endnu mere regnvand ud fra brønden, når det er regnvejr.

Der er flere kedelige følgevirkninger af en revnet nedløbsbrønd. Jorden omkring huset bliver opfugtet og kælderydervæggen bliver gennemvædet. Resultatet er en fugtig kælder, måske vand i kælderen, en kælder med vægge hvor puds og maling skaller af, og der opstår skimmel. Det kan ende med at man står med en kælder som bliver ubrugelig til opbevaring. Hvis problemet ikke løses, kan fugten trænge op i husets og give probelmer med råd og svamp i trækonstruktioner fx i husets etageadskillelser.

Løsning

Udskift den gamle nedløbsbrønd i beton til ny i PVC

Reparation af en gammel revnet betonbrønd er ikke mulig. Betonen bliver med årene mør og sprød og det er umuligt at se de mange meget fine revner. Der kan opstå gennemsivning af regnvand i selv de næsten usynlige og meget fine revner.
Der er kun et at gøre. Den gamle betonbrønd skal graves op og erstattes af med en ny nedløbsbrønd i PVC. Brøndsystemer fås i dag, så de simpelt kan bygges sammen med gamle systemer og tilpasses de aktuelle højder. Afslut gerne den nye brønd med en betonkegle og luk den med et betondæksel eller en støbejernsrist der slutter tæt.
Det anbefales at rådføre sig med en kloakmand eller helt at overlade opgaven til ham, hvis der er den mindste tvivl om problemet, eller hvordan opgaven skal løses.

WAI_LIAN_CONTENT_1