Her Halter Huset

Typiske skader - og hvad du gør ved dem

Error message

Notice: Undefined index: extension in require() (line 207 of /customers/2/6/8/herhalterhuset.dk/httpd.www/includes/filetransfer/sftp.inc).

Fugtige kældervægge

Fugt i kælderen skal ud

Kældervægge og kælderydervægge med fugt er et almindelig problem i mange kældre. Problemet med fugt i kælderen skyldes typisk, at vand trænger gennem kælderydervæggen.
Problemet ses nogle gange forsøgt løst ved at skjule problemet med vægplader eller maling. Vær opmærksom på at dette vil forværre problemet med fugt i kælderen.

En kældervæg eller kælderydervæg der er fugtig, skal have luft og må ikke lukkes inde.

Det er typisk i ældre kældre (dvs. i huse fra før 1920-1930) problemerne med fugt i kælderen er størst. Her ses det tit, at kælderen er opbygget af mursten der er fugtsugende eller hvor en kældervæg er støbt op i en beton, som kan bestå af byggeaffald fra en tidligere bygning. Med fugtig jord udenfor en kælderydervæg, er der stor risiko for at der opstår fugten i kælderen.

Vær opmærksom på at en kælder hverken er beregnet eller egnet til beboelse, lige meget hvor tør kælderen er.

Tegn og virkning

Fugtige kældervægge giver dårligt indeklima

Vær opmærksom på, at fugtige kældervægge giver et dårligt indeklima og kælder, hvor puds og maling skaller af og ikke kan anvendes på grund af fugt i kælderen.
Problemet forværres af, at fugt i kælderen medfører risiko for råd og svamp i nærliggende træværk og etagekonstruktion.

Fugt i kælderen kan skyldes en eller flere af følgende årsager:

  • Grundfugt der trænger ind i både kældervæg og kældergulv.
  • Overfladevand der trænger ind i kælderen.
  • En revnet nedløbsbrønd.
  • Revner i en kælderydervæg.
  • Dårlig ventilation af kælderen.
  • Ældre kælderydervægge der er udført i dårlige materialer.
  • Manglende eller mangelfuld fundering.

Løsning

En kældervæg med fugtproblemer skal have luft. Man bør derfor sikre, at overfladen på en kældervæg bliver frilagt. Fjern vægbeklædninger på kældervæggene helt. Herved sikrer man at kældervæggen får luft og risikoen for udvikling af svamp og skimmelsvamp begrænses væsentligt.

Afhængigt af hvor omfattende problemet med fugt i kældervæggen er, er der principielt 3 typer tiltag:

  • Etabler ventilation af din kælder.
  • Udfør omfangsdræn omkring huset.
  • Få udført kemisk hindring af fugtopstigning i kælderydervægge.

Etabler ventilation af din kælder

Etabler ventilation af din kælder, er en simpel men effektiv løsning, hvis der kun er begrænset fugt i kælderen. Løsningen består i, at sikre, at luften kan bevæge sig frit gennem kælderen. Etabler ventiler i vinduer og kælderydervægge samt åbne for ventilation i huller i skillevæggene i din kælder.

En ulempe med den øgede ventilation i kælderen, er at kælderen bliver mere kold. Det kan derfor blive nødvendigt at efterisolere mod den overliggende stueetage.

Udfør omfangsdræn omkring huset

Udfør omfangsdræn omkring huset, hvis kælderydervæggene er så fugtige, at der er afskalning af puds og maling. Etablering af omfangsdræn er dyrt, men det er ofte nødvendigt for at komme problemerne med vand og fugt i kælderen til livs.

Først skal kælderydervægge blotlægges til et niveau under kældergulvet.

Derefter afrenses kælderydervæggen for løse sten og dårlig beton - og overfladen berappes så den bliver jævn og tæt.

Til sidst lægges der omfangsdræn i grus eller sten ned under kældergulvniveau. Herefter lukkes kælderydervæggen efter med et fugtstoppende lag, gerne i kombination med isolering af kælderydervægggene.

Kældervægge og kælderydervægge kan være helt op til to år om at tørre. Vente derfor minimum ét år med at udbedre afskalninger af puds – og vent mimimum to år med at male.

Få udført kemisk hindring af fugtopstigning i kælderydervægge.

Få udført kemisk hindring af fugtopstigning i dine kælderydervægge, hvis der, på trods af etablering af omfangsdræn, fortsat kommer fugt op gennem af kælderydervæggen.

Der bores et hul i kældervæggen for hver 10 cm fra lige over kældergulvet og hele vejen op til terræn. Hullerne fyldes med ”vandglas”, der trænger ud i bunden af kælderydervæggen. Herved bliver der dannet et lag, som fugten i kældervæggen ikke kan trænge igennem.

På sigt er det ikke en løsning af behandle den fugtige kældervæg med maling eller specialmørtel. Vandtrykket udefra vil med tiden medføre, afskalning af både puds og maling.

Benyt en fagmand, der kan giver de bedste råd og vejledning i hvilke reparationer og tiltag der bør foretages. Det ville være ærgerligt at få iværksat tiltag som i bedste fald er nyttesløse og måske i værste fald risikerer at gøre mere skade på dit hus.

WAI_LIAN_CONTENT_1