Her Halter Huset

Typiske skader - og hvad du gør ved dem

Error message

Notice: Undefined index: extension in require() (line 207 of /customers/2/6/8/herhalterhuset.dk/httpd.www/includes/filetransfer/sftp.inc).

Sætningsrevner

Sætningsrevner skyldes bevægelser under huset

Huse får med tiden revner, men det er langt fra alle revner, der er alvorlige som sætningsrevner, der kommer hvis huset sætter sig.
Hvis der er forskydninger eller bevægelser i jorden under huset, kan der opstå sætningsrevner.
Generelt er der risiko for vandindtrængning og dermed langsom nedbrydning af huset, når der er revner i husets facade og tag.
Hvis huset har sætningsrevner, kan de medføres sætningsskader, som i værste fald kan betyde, at huset kan styrte sammen.

Tegn og virkning

Udvikling af en sætningsskade

Den typiske sætningsrevne er revne, der kan observeres som revne i husets sokkel, der fortsætter op i husets murværk.

Man skelner mellem sætningsrevner der udvikler sig over tid, og sætningsrevner, der ikke udvikler sig over tid.

Hvis sætningsrevnerne udvikler sig, er det et tegn på, at sætningen forværres og er en igangværende sætning. Jo hurtigere udvikling, desto værre er problemet.
Det er afgørende, at stoppe en igangværende sætning så hurtigt som muligt, for at begrænse sætningsskaderne mest muligt.

Hvis sætningsrevnerne ikke udvikler sig, er der om en stabiliseret sætning. Det betyder, at man kan få udbedret sætningsskaderne ved lejlighed.

Igangværende sætning, kan skyldes:

  • Jordens bæreevne, der ikke er tilstrækkelig til at bære husets vægt, og at huset derfor synker.
  • Grundvandssænkning, som enten kan ske naturligt eller ske som følge af bygningsarbejder i nærområdet har haft behov for at sænke grundvandet. Resultatet af  en grundvandssænkning, kan være, at de vandtømte jordlag synker. Et andet resultat kan være funderingspæle i træ, der mister deres bæreevne som følge af råd.
  • Rystelser i undergrunden, på grund af  større bygningsarbejder, pælefundering eller tung trafik i husets nærområde.

En stabiliseret sætning, kan skyldes:

  • At jordens bæreevne efter en årrække har opnået ligevægt mellem husets vægt og jorden under. Dette ses ofte i forbindelse med sætningsskader på ældre ejendomme.
  • At husets fundament er udbedret og forstærket, og huset ikke længere bevæger sig.

Jordbubdsforholdene skal altid undersøges, inden man igangsætter opførelsen af et byggeri. En sætningsskade kan undgås, når man kan tage højde for dårlige funderingsforhold.

Eksempler på gode og bæredygtig jordart er moræneler, rent grus eller klippe. Eksempler på dårlige jordbundsforhold, der ikke har tilstrækkelig bæreevne er muldjord og gytje, der består af organiske plantedele.

Løsning

Sætningsskader og sætningsrever skal stoppes

Igangværende sætninger kan som regel stoppes, omend det kan være dyrt. Hvis huset er for medtaget, kan det økonomiske set være billigere at rive huset ned og bygge nyt fremfor at udbedre en igangværende sætning.

Det er vigtigt at få fastlagt, om observerede sætningsrevner er stabile, eller om der er tale om en igangværende sætning under udvikling.

Hvis der er tegn på sætningsrevner, bør man få en geotekniker til at vurdere problemet. Geoteknikeren kan fastslå omfang og de økonomiske konsekvenser. Hvis man overser eller behandler en sætningsskade forkert, kan det få store konsekvenser.

Hvis der er tale om revner fra en stabil sætning, kan de synlige revnerne blot at repareres.

Hvis der er tale om en sætning under udvikling, skal sætningen skal stoppes hurtigst muligt. En sætning stoppes enten ved at øge fundamentet eller forstærke fundamentet med funderingspæle. Efter husets sætning er stabiliseret, skal sætningsskader i fx væg og sokkel udbedres.

WAI_LIAN_CONTENT_1