Her Halter Huset

Typiske skader - og hvad du gør ved dem

Error message

Notice: Undefined index: extension in require() (line 207 of /customers/2/6/8/herhalterhuset.dk/httpd.www/includes/filetransfer/sftp.inc).

Revner ved overliggere

Overligger i mursten er et svagt punkt

Et af husets svage punkter er murværk over vinduer og døre.

Konstruktionen af murværk over vinduer og døre, blev ændret med indførslen af jern og beton i byggeriet i starten af 1920´erne.
Det tidligere murede stik over vinduer og døre, blev erstattet med en jerndrage. Alternativet blev det murede stik helt udskiftet med en armeret teglbjælke.

Der ses dog stadig problemer med overliggere over vinduer og døre, til trods for fordele med løsningen med både tegloverliggere og jerndragere. Tegloverliggere og jerndragere har givet byggeriet både større spænd og en nemmere udførelse. Hvor problemerne med de murede stik var at de satte sig, er problemerne i dag en følge af at jern ruster.

Tegn og virkning

Overligger får revner når jernet ruster

Når tegloverliggerens armering ruster, og når jerndrageren ruster, stiger jernets volumen til det 10-dobbelte. Derved opstår der skader ved overliggeren over vinduer og døre.

Resultatet er revner som følge af, at murværket bliver trykket ud eller nogle gange endda at mursten bliver "skudt" ud.

Problemerne ses typisk i funkishuse fra 1930’erne. I disse huse er murværket ikke beskyttet af tagudhæng og er derfor mere udsat end på et hus med tagudhæng.

Når det regner, løber regnvand ned ad den ubeskyttede facade, og finder via fugerne, vej ind til armeringen i overliggeren. Over tid vil overliggerens armeringsjern eller jerndrager begynde at ruste. Resultatet er at murværket omkring overliggeren begynder at slå revner.

For at undgå følgeskader på resten af husets murværk, er det vigtigt at reparere revner ved overliggere eller måske endda helt at udskifte overliggere.

Løsning

Fjern rust i overligger

Problemer med revner i overliggere bliver ikke løst ved blot at reparere de revnede fuger. Revner ved overliggere skyldes ofte rustangreb i overliggeren, det vil sige selve rustangrebet må fjernes helt.
For at undgår, at skaderne opstår igen, anbefales det derudover, at finde i årsagen til, at overliggeren ruster.

I forbindelse med at man fjerner den rustangrebne overligger, afhænger løsningen af, om hvilken type overligger, der er er anvendt og hvor alvorligt et rustangreb der er tale om.

Ved revner i forbindelse med en jerndrager, løses problemet ved at blotlægge den rustangrebne jerndrager. Hvis der er tale om et beskedent rustangreb, kan man fjerne rusten manuelt eller ved hjælp af sandblæsning.
Efter den beskedne rust er fjernet, bliver den rensede jerndrager forseglet i overfladen med en specialmaling.
Reparationsarbejdet færdiggøres når den overfladebehandlede jerndrager er klar, idet murværket omkring overliggeren bliver retableret.

Hvis jerndragerne er gennemtæret skal jerndrageren udskiftes helt. Det anbefales også, at overfladebehandle den nye drager, så den nye drager kan modstå eventuelt vand der trænger ind.

Ved revner i forbindelse med en tegloverligger med rustne armeringsjern, fjerner man den gamle tegloverligger helt.
Det er ikke muligt at udbedre de rustene armeringsjern. Det vil sige, at man fjerner den gamle tegloverligger, og sætter en en helt ny tegloverligger i muråbningen.

Den bedste rustbeskyttelse af armeringsjernet i overliggere, sker ved at beskytte murværket mod påvirkning af vand og fugt. Man kan for eksempel etablere brede tagudhæng, der beskytter facaden.

WAI_LIAN_CONTENT_1