Her Halter Huset

Typiske skader - og hvad du gør ved dem

Error message

Notice: Undefined index: extension in require() (line 207 of /customers/2/6/8/herhalterhuset.dk/httpd.www/includes/filetransfer/sftp.inc).

Overfladiske revner i husets sokkel

Revner i sokkel og murværk

Der ses som udgangspunkt to typer af revner i husets sokkel; den ene type er sætningsrevner og den anden type er overfladiske revner.

  • Sætningsrevner genkendes på, at revnen ses i både sokkel og murværk. Revner i murværk med forløb fra sokkel op i murværket, er sandsynligvis sætningsrevner.
  • Overfladisk revner i sokkel genkendes på, at de alene er begrænset til revner i husets sokkel.

Sætningsrevner og revner i murværk behandles særskilt i andet afsnit.

Revner i en sokkel giver mulighed for, at der kommer vand ind bag sokkelpudsen. På den måde stiger fugtniveauet i soklens puds. Resultatet er at frost efterfølgende får pudsen til at slipper sit tag i underlaget.
Når pudsen slipper sit tag i underlaget vil man se pudsen skaller af, og at husets sokkel bliver blotlagt og står det beskyttende lag. Resulatet er at der vil ske en hurtigere nedbrydning af soklens tilstand, og soklen vil få alvorlige skader inden for en overskuelig periode.

Tegn og virkning

Revner i sokkel på forskellige underlag

Husets sokkel er typisk udført med pudsoverflade på en konstruktion mursten/klinker, beton eller letklinkerblokke. Når der opstår revner i en sokkel, er disse i lang de fleste tilfælde blot overfladiske revner. De overfladiske revner i en sokkel varierer i form og udseende i en vis grad af hvilken konstruktion der ligger under pudslaget.

  • Med en sokkelkonstruktion i mursten kan der observeres fine revner med et buet forløb. Hvis man banker let på overfladen, kan man høre en hul lyd.
  • Med en sokkelkonstruktion i beton kan der observeres revner med et mere lige forløb. Og også her kan man høre en hul lyd, hvis man banker let på overfladen. Derudover kan opstå revner som er opstået som følge af svind i forbindelse med afhærdning af sokkelpudsen.
  • Med en sokkelkonstruktion i letklinkerblokke kan der observeres lodrette revner, svarende til fugerne mellem letklinkerblokkene. Disse lodrette revner er opstået på grund af svind i forbindelse med afhærdning af sokkelpudsen.

Revner i husets sokkel optræder i mange varianter, men ovenstående giver et vejledende overblik.

Hvis man banker let på sokkelpudsen, og hører en hul lys, er et sikkert tegn på hul puds, som vil skalle af indenfor en overskuelig periode. Hul puds benævnes også ”skrug” puds.
Vær opmærksom på, at få afhjulpet revner i forbindelse med ”skrug” puds, idet de vil medfører afskallinger. Områder med hul puds kan også forekomme på murværk uden revner.

Derudover observer man ofte også svindrevner i en sokkel uden løs puds. Svindrevner behøver man ikke tillægge stor betydning, medmindre revnerne udvikler sig til områder med egentlig løs puds.

Løsning

Reparation af revner i sokkel

Inden man får udbedret revner i sokkel eller facde, er det er vigtigt, at sikre, at revnerne ikke er sætningrevner.

Hvis der er revner i sokkel af betydeligt omfang, og der er begyndende afskalninger, bør husets sokkel gennemgås systematisk. Gennemgå huset sokkel med en lille hammer, for at fastlægge, hvor pudsen eventuelt er løs og skal repareres.

Reparation af revner i sokkel foregår ved at al løs puds hugges ned. Derudover skal eventuelle revner skæres op. Soklens berørte områder børstes fri for støv og løs puds. Alle kanter og flader fugtes med vand, hvorefter og hullet kan repareres med mørtel.

Overfladen rettes af med pudsebrædt, når mørtlen på det reparerede område er fingertør. Til slut går man den nypudsede overflade efter med enten en fugtig svamp eller en pensel.

WAI_LIAN_CONTENT_1