Her Halter Huset

Typiske skader - og hvad du gør ved dem

Error message

Notice: Undefined index: extension in require() (line 207 of /customers/2/6/8/herhalterhuset.dk/httpd.www/includes/filetransfer/sftp.inc).

Hul og løs facadepuds

Facadepuds beskytter facaden

Facades facadepuds skal være hel og uden skader for at beskytte huset mod påvirkninger fra vand og øvrige naturpåvirkninger.

Afskallet facadepuds og afskallet facademaling er tegn på, at facadens murværk er sårbar. Der vil er risiko for at vand trænger ind og medvirke til at bryde huset ned.

At vedligeholde husets facaden er både vigtig for husets holdbarhed og for husets udtryk. Har huset en pæn og jævn overflade virker huset harmonisk og har et roligt udtryk. Hvis huset har maling der skaller af, puds der mangler, giver det et indtryk af ringe stand og generelt forfald.

Tegn og virkning

Fugt i husets facader og udvendige vægge

Hul og løs facadepuds, er problemer der opstår, hvis facaden på et hus udsættes for fugt, der ikke kommer væk i tide.
Grundlæggende skyldes hul og løs facadepuds, at facaden er blevet opfuget og at fugt udvider sig når det er frostgrader. Når temperaturen er under frysepunktet, vil opfugtet facadepudslag udvide sig og slippe grebet i facaden.

Fugt i facaden skyldes enten udvendige påvirkninger fra naturen eller indvendige påvirkninger fra husets brug.

  • Udvendigt påvirkes facaden for vejrlig i form af regn og sne.
  • Indvendigt påvirkes facaden af enten varm og fugtig indeluft fra husets brug eller i form af indespærret byggefugt fra byggematerialerne huset er bygget af.

Opfugtning af facaden kan enten skyldes at facaden er malerbehandlet med plastmaling, der giver en ikke-diffusionsåben facade. Det betyder, at den fugt der kommer inde fra huset, kan ikke komme ud. Resultatet er fugt i vægge og at fugten bliver i murværket og pudslaget.

Opfugtning af facaden kan også skyldes, at facaden er udsat for kraftig påvirkning af vand udefra.

Afskalninger af facadepuds registreres tydelig når der mangler puds i felter i forskellige størrelse.
Hul og løs facadepuds kan let være skjult, men man kan finde hul og løs facadepuds ved at banke let på facaden. Når man banker let på facaden, kan man høre, hvis pudslaget mistet vedhæftning til husets facade.

I ældre huse, der er ældre end 100 år, er ofte opført med mursten i dårlig kvalitet. Mange af disse sten er ikke er fugt- og frostbestandige som de hårdtbrændte mursten der bliver anvendt i dag. Dengang blev pudsen brugt til at beskytte husets murværk.

Hvis facadepudsen skaller af på en hus, der er opført i mursten i dårlig kvalitet, kan man risikere, at der på meget kort tid kan ske store på murværket bag pudsen.

Løsning

Reparation af facadepuds

Facaderenovering og reparation af facadepuds sker ved at man banker al hul og løs facadepuds af. Derefter pudser man facaden op påny.

Eventuelt malerarbejde af en pudset overflade, kan ført udføres når pudsen er helt tøt. Det tager mellem 6 og 12 måneder at få en facadepuds tilstrækkelig tør til at kunne malerbehandle den.

Årsagen til at facaden i første omgang blev opfugtet bør fjernes, for at undgå, at facadepudsen bliver løs igen. I visse tilfælde kan det dog være omfattende at finde og fjerne årsagen til at facaden bliver opfuget.

Hvis fugten kommer udefra, kan kan beskytte facaden mod sne og regn. For eksempel kan løsningen være at etablere et øget udhæng eller at udskifte et stråtag med en anden type tagbelægning, for at huset kan få en tagrende til at aflede tagvandet.

Hvis fugten kommer indefra, hvad enten der er tale om indeluft eller byggefugt, skal man sørge for, at facadens overflade tillader eventuel fugt at passere gennem facaden. her er løsningen at benytte en diffusionsåben maling, for eksempel maling af typen silikatmaling. Silikatmaling er diffusionsåben, det vil sige den lader fugt passere.

Inden den diffusionsåbne maling kan påføres, skal eventuel eksisterende diffusionslukket plastmaling fjernes. Plastmaling fjernes ved at sandblæse huset. Vær opmærksom på at sandblæsning af en facade kan give små følgeskader på facaden, der kræver udbedring.

WAI_LIAN_CONTENT_1