Her Halter Huset

Typiske skader - og hvad du gør ved dem

Error message

Notice: Undefined index: extension in require() (line 207 of /customers/2/6/8/herhalterhuset.dk/httpd.www/includes/filetransfer/sftp.inc).

Beskadiget murværk og mørtelfuger

Mørtelfuger i murværk

Blankt murværk bliver påvirket af opstigende fugt eller vedvarende regnvand, og vil i løbet af få år have taget skade af fugtpåvirkningen. Det er dog sjældent mursten, der tager skade, men mørtelfuger der bliver skadet af fugt og vedvarende regnvand.

En skadet mørtelfuge kan efterfølgende blive grobund for mere omfattende frostskader, eller angreb af murbier. I værste fald kan skadede mørtelfuger medføre nedbrydning eller ligefrem sammenbrud af facadens murværk.

Tegn og virkning

Porøse mørtelfuger tiltrækker murbier

Den primære årsag til at der opstår fugeskader i mørtelfuger, er når der er en kombination af fugt og frost. Et opfugtet murværk risikerer at få skader, når murværkets mørtelfuger er fugtige og derfor ekspanderer i frostvejr. Når mørtlen ikke kan optage denne ekspansion, vil bevægelsen med tiden give skader i murværket.

En mørtelfuge indeholder cement, der gør mørtelfugen stærk men ufleksibel. Mørtelfugen kan dermed ikke optage små bevægelser og er som følge heraf, sårbar over for påvirkninger af frost.

Derudover betyder nutidens højt isolerede facader, at den murede facade ikke som tidligere får tilført varme fra husets indre. Resultatet er, at fugten står i murværket i længere tid end tidligere.

Endelig er selve murarbejdet rationaliseret, så møfrtelfuger i dag ofte "blot" er skrabefuger, der ikke giver samme tæthed som i tidligere tider. Tidligere blev opmuringsmørtlen fjernes i 2-3 cm  dybde, og efterfølgende fyldt ud med en trykket fuge i strandmørtel. Den trykkede mørtelfuge havde en langt større tæthed.

En mørtelfuge, der er porøse og smuldrer, vil efterhånden blive nedbrudt. I værste fald kan det ende med, at der intet er tilbage af den oprindelige mørtelfuge. Resultater er at murstenene kan falde ud, og man kan riskere, at muren kollapser.

Endelig bliver murbier tiltrukket af porøse mørtelfuger. Murbier ”æder” sig vej gennem mørtlen og efterlader tydelige huller i mørtelfugerne. Et angreb af murbier kan i løbet af få år ende med, at husets murværk bliver nedbrudt og at der opstår fare for stenudfald og kollaps.

Løsning

Udfør ny mørtelfuge og begræns fugtpåvirkning

Skadede mørtelfuger skal erstattes af nye tætte mørtelfuger.

Reparationen udføres ved at få udkradset mørtelfugerne med en ”fugefræser”.
Nye tætte og intakte mørtelfuger udføres med ny fugemørtel.
Til sidst afrenses murværk for mørtel og kalkrester.

Hvis det samtidig er muligt, at finde og afhjælpe årsagen til, at husets murværk bliver opfugtet vil de nye fuger kunne holde i mange år.

Begræns fugtpåvirkningen af en facade på følgende måde:

  • Udfør sokkel på minimum 10-15 cm mellem terrænnet og murværkets 1. skifte.
  • Placer murpap mellem husets sokkel og murværkets 1. skifte.
  • Etabler et godt tagudhæng, det beskytter facaden.
WAI_LIAN_CONTENT_1