Her Halter Huset

Typiske skader - og hvad du gør ved dem

Error message

Notice: Undefined index: extension in require() (line 207 of /customers/2/6/8/herhalterhuset.dk/httpd.www/includes/filetransfer/sftp.inc).

Revnede flisebelægninger i døråbninger

I mange huse er gulvets flisebelægning ført helt ud i døråbningen i facaden.
I nogle af disse huse er der revner i flisebelægningerne i døråbninger.
Revnerne kan være alvorlige, men ofte er der tale om mindre betydende revner.
I vores huse opstår helt naturligt mindre revner som følge af de små bevægelser der er mellem husets forskellige bygningsdele.
Bevægelser og smårevner kan ikke undgås. Men smårevner kan i et vist omfang styres, så de sker kontrolleret og planlagt, på steder hvor det ikke har betydning.

Tegn og virkning

Revner i flisebelægninger i døråbninger ses almindeligvis som en revne i flugt med indervæggen og ses ofte i ældre parcelhuse.
Problemet skyldes typisk, at husets sokkel og terrændæk ikke blev ”bundet” tilstrækkeligt sammen da huset blev opført, som almindelig byggeskik anviser i dag.
Revnerne opstår i overgangen mellem sokkel og terrændæk, når soklen og gulvet giver sig i forhold til hinanden.
Problemet kan skyldes at husets terrændæk har sat sig lidt eller kan skyldes bevægelser som følge af temperaturændringer. Husets sokkel er mere stabil end terrændækket, og samlingen vil revne, hvis sokkel og terrændæk ikke er bygget tilstrækkeligt sammen.

Løsning

Revner i flisebelægninger bør udbedres for at undgå følgeskader.
Det anbefales at tage en fagmand med på råd for at vurdere skadens omfang, herunder om der er tale om større sætninger.
Grundlæggende bør årsagen til revnerne udbedres. Men det vil kræve, at hele gulvkonstruktionen skal ændres, dvs. overgangen mellem sokkel og dæk skal bygges om.
Terrændækket skal enten ligge af på selve soklen eller fundamentet, eller også skal sokkel og terrændæk være armeret sammen, så bevægelser imellem de to bygningsdele ikke er mulig.
En decideret ombygning indebærer dog risiko for forskydninger og sætninger i resten af husets vægge og gulve. Så lad være med det.

I stedet anbefales det at udbedre den revnede flisebelægning ved at styre revnedannelsen:

  • Er belægningen revnet på langs med en fuge, skæres fugen op og fjernes.
  • Er belægningen revnet gennem selve fliserne, skæres en revne i en bredde svarende til de øvrige fuger i gulvbelægningen.

I den nye fuge skal der fuges med en fleksibel silikonefuge, der kan optage små bevægelser og hindre yderligere revnedannelse.
Det kan i visse tilfælde være nødvendigt at udskifte enkelte fliser.
Husk at vælge en fuge med den rigtige farve. Der findes rigtig mange forskellige fugefarver. Det kan være en ide at få et fugefarvekort med hjem, før man begynder, så den nye fuge skiller sig mindst muligt ud fra de eksisterende fuger. Der vil dog altid være lidt forskel på den nye og de gamle uger,da det er to forskellige materialer.

WAI_LIAN_CONTENT_1