Her Halter Huset

Typiske skader - og hvad du gør ved dem

Error message

Notice: Undefined index: extension in require() (line 207 of /customers/2/6/8/herhalterhuset.dk/httpd.www/includes/filetransfer/sftp.inc).

Hule og løse fliser

Badeværelsesfliser er den bedste overflade

Beklædning med fliser har gennem mange år været den bedste løsning til sikring af gulv og vægge i vådrum. Gulve og vægge skal være vandtætte, og overfladen skal være rengøringsvenlig.
Fliser er fortsat den mest almindelige beklædning i vådzoner, selv om der i dag findes flere alternativer. Flisebeklædte vægge har sammen med det faste underlag og nutidens vådrumsmembran en tæthed, funktionalitet og holdbarhed, som ikke er mulig at opnå ved andre nyere beklædningstyper som vinyl eller vådrumsmalet glasfilt.
Løse eller ”skrugge” fliser er dog meget typisk forekommende skader i vores huse. Når den tætte overflade bliver brudt, er der stor sandsynlighed for fugtudsivning og større skader på tilstødende konstruktioner.

Tegn og virkning

Løse badeværelsesfliser udgør risiko for fugtskader

Fliser kan miste vedhæftningen og blive løse og ”skrugge” eller slå revner af flere årsager.
Èn årsag kan være, at fliserne ikke er opsat korrekt eller er opsat med manglende omhu.
En anden årsag kan være, at væggen/underlaget bag fliserne bevæger sig. Det kan f.eks. skyldes ”slaphed” i bagvedliggende gasbetonvægge.
Helvægselementer kan give sig i forhold til hinanden. Bevægelserne kan også skyldes termiske forskydninger i gulve med gulvvarme.

Løsning

Nye krav til brug af fliser i badeværelse

Har fliserne mistet deres vedhæftning - og det alene skyldes manglende omhu i forbindelse med opsætningen - kan fliserne efter nedtagning og etablering af vådrumsmembran blot opsættes igen.
Ved svigtende underlag skal underlagets stabilitet sikres inden man kan udlægge fliser igen. Undlader man dette, vil problemet komme igen i løbet af ganske kort tid.
Fliser kan opsættes i flere typer fliseklæb. Hvilken type fliseklæb, der bør anvendes, afhænger blandt andet af, hvilket underlag fliserne opsættes på.
Fliser blev opsat i mørtel indtil for ca. 40 år siden. Siden hen har man anvendt cementbaseret fliseklæb og i dag anvendes oftest en modificeret,
cementbunden klæb. På det seneste er der også kommet plastbaseret klæb til.

De forskellige fliseklæb gennemgås kort i det følgende:

  • Opsætning med fleksibel fliseklæb (modificeret, cementbunden klæb) anvendes ved opsætning af fliser på et underlag af porebeton og beton i badeværelser. Modificeret, cementbunden klæb er i stand til at optage de bevægelser, der opstår mellem fliser og underlag i tilfælde af temperatur- og fugtforskelle.
  • Opsætning i rent cementbunden klæb kræver konstant fugtighed under hele hærdningsperioden og under brug må der ikke  forekomme væsentlige temperaturforskelle mellem fliser og bagvedliggende væg. Dette gør at den rent cementbundne klæb uegnet til anvendelse i badeværelser.
  • Opsætning af fliser i mørtel er ikke så udbredt som tidligere, da metoden kræver stor præcision,  og da der i dag findes alternativer, der er nemmere at håndtere.
  • Opsætning med plastbaseret fliseklæb, er i særlig grad velegnet til meget fleksible underlag.

For at sikre konstruktionerne skal der i dag lægges en gummimembran under de mest fugtbelastede zoner i vådrum. Kravet om vådrumsmembran gælder nybyggeri og renovering af eksisterende vådrum.

WAI_LIAN_CONTENT_1