Her Halter Huset

Typiske skader - og hvad du gør ved dem

Error message

Notice: Undefined index: extension in require() (line 207 of /customers/2/6/8/herhalterhuset.dk/httpd.www/includes/filetransfer/sftp.inc).

Beton i gulvafløb

Gulvafløb i beton

En bruseniches gulvafløb er det sted, hvor der passerer mest vand i et hus. Installationer og konstruktioner skal derfor i særlig grad være tætte her.

Beton mellem afløbsrist og afløbsskålen indebærer en risiko for betydelige vandskader. Denne konstruktion er derfor ikke lovlig at udføre i dag.

Frem til 1974 var det eneste krav til afløb, at de skulle være tætte. Dette var et noget vidt begreb, og i 1974 blev der indført krav til tæthed og udførelse. I dag skal afløbsmateriel således være VA-godkendt. Beton i gulvafløb er dog fortsat lovlig i konstruktioner, der er udført frem til 1974, idet det, der engang er lovligt udført, fortsat er lovligt. Til trods for at konstruktionen er lovlig, er den uhensigtsmæssig, da beton i gulvafløb med tiden medfører utætheder, bl.a. som følge af slid og ælde.

Tegn og virkning

Fugt trænger gennem beton

Beton mellem gulvafløbets rist og afløbsskålen opstår f.eks. i forbindelse med renovering af et ældre badeværelse.

På det gamle gulv lægges der nyt pudslag og nye fliser. I gulvafløbet opstår der derfor en højdeforskel som fejlagtigt udlignes med beton. Betonen er porøs, og når vandet står op i afløbsskålen, vil fugt trænge ud i gulvkonstruktionen.

Resultatet vil være, at de nye fliser går fra, og/eller at vandet trænger ned gennem det gamle gulv. Hvis gulvafløbet er placeret på 1. sal eller derover, vil man hurtigt opdage evt. utæthed på loftet på etagen under.

Hvis gulvafløbet er placeret i terrændæk eller lignende, kan der gå lang tid, før evt. utæthed opdages.

Følgeskader fra et utæt gulvafløb kan blive betydelige, bl.a. i form af råd, svamp og fugtophobning i ukendt omfang.

Opdages utætheden hurtigt, kan skaden begrænses og reparationsarbejdet minimeres.

Løsning

Gulvafløb skal være VA-godkendt

Overgangen mellem flisebelægning og afløb skal være helt tæt. Der må hverken trænge fugt den ene eller den anden vej.

Den mest korrekte og bedste måde at udbedre problemer med beton i gulvafløb på er at udskifte det gamle gulvafløb med et nyt VA-godkendt afløb. Afløbet udføres i rette højde, og konstruktion, så det passer til de forhold, hvorunder det skal fungere.

Alafløbsmateriel skal være VA-godkendt, og der må ikke sammenbygges materiel, som ikke er godkendt til sammenbygning. F.eks. må man ikke anvende  ”forhøjelsesringe” på et gulvafløb af en ukendt oprindelse. Der er dog enkelte producenter der har VA-godkendelse af at forhøjelsesring og afløbsskål passer sammen.

Der findes ligeledes enkelte, godkendte produkter til overfladebehandling af betonkanten mellem afløbsskål og afløbsrist. Denne løsning kræver dog at der meddeles dispensation af den stedlige byggemyndighed.

WAI_LIAN_CONTENT_1